Skip to content Skip to footer

MGI Mobility Services представя иновативно решение за интелигентно управление на отпадъците, предназначено да революционизира събирането на отпадъци. Използвайки усъвършенствани ултразвукови сензори, системата динамично следи нивата на отпадъците в кофите, като гарантира, че събирането става само когато е необходимо, предотвратявайки преливането и насърчавайки чистотата.

Детайлен отчет на Български

Този екологичен подход оптимизира маршрутите, намалява разхода на гориво и намалява емисиите, като насочва само пълни контейнери за събиране. Създадена за различни типове и размери кошчета, услугата е оборудвана с удобен за потребителя български интерфейс, предлагащ подробни отчети и прогнозни анализи.

Това е далновидно решение, което отговаря на съвременните нужди за управление на отпадъците, предлагайки адаптивност, за да посрещне предизвикателствата на управлението на градските отпадъци.

Използвайки IoT технологията, предлагаме безпроблемна интеграция в градските инфраструктури, проправяйки пътя към по-интелигентни градове.

Система с изкуствен интелект

Подобрявайки своя авангарден подход, решението за интелигентно управление на отпадъците на MGI Mobility Services включва AI технология за прогнозиране на бъдещи нива на запълване на кофите за боклук, използвайки исторически данни. Този предсказуем анализ гарантира по-прецизно и навременно събиране на отпадъците, като допълнително оптимизира оперативната ефективност и екологичната устойчивост. Като предвижда натрупването на отпадъци, системата позволява проактивно управление, намалявайки вероятността от преливане и поддържайки градската чистота.

Системата за интелигентно управление на отпадъците от MGI Mobility Services

С цел подобряване на градската чистота и ефективност, MGI Mobility Services кани за сътрудничество за допълнително разкрасяване на Варна чрез интелигентно управление на отпадъците. За повече подробности се свържете с info@mgims.eu